Deze werkvorm behoort tot de tweede categorie: ontwerpen van effectieve klassendiscussie, activiteiten en taken die bewijs van leren opleveren.

In klassengesprekken zijn meestal slechts enkele studenten aan het woord en weet je als docent niet zeker of alle studenten nog actief zijn. Tijdens je instructie is het niet duidelijk welke studenten je uitleg hebben begrepen. Om snel inzicht te krijgen in het denken van alle studenten zijn polls erg geschikt.

Op meerdere momenten tijdens de instructie of het klassengesprek stel je een gesloten of een open vraag die door studenten te beantwoorden is. Tools als Kahoot, Mentimeter of Interactive Presentations lenen zich hier prima voor. Zorg ervoor dat bij een open vraag het antwoord beperkt is tot één of twee woorden. Binnen een minuut heb je overzicht over het niveau van de antwoorden van alle leerlingen.