Goed feedback geven is al een lastig kunstje. Voor degenen die  noodgedwongen of uit vrije wil  online-feedback, geven is onderstaande  poster van het Surrey Lab vertaald door Toetsrevolutie (begin 2020 gedeeld door feedbackonderzoeker Naomi Winstone). Er staan diverse handreikingen  op voor individuele feedback en groepsfeedback.