Privacyverklaring voor Edulab

Click for English

Edulab kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • Informatie die u ons verstrekt via formulieren zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en opleiding.
 • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een dienstverlening.

Edulab kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft registratie op workshops en evenementen.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen websites van de Hogeschool van Amsterdam zijn, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Edulab websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies
Wanneer u de Edulab website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde cookies maken de website(s) van Edulab nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Edulab websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

 • Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.

Google Analytics
We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren.
We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Edulab zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.

Updates voor dit beleid
Edulab kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Verwerking van persoonsgegevens

Edulab verwerkt persoonsgegevens wanneer er ingeschreven wordt voor een workshop of een evenement. Persoonsgegevens zijn nodig voor een registratiebevestiging te sturen en om eventueel met de persoon contact op te nemen met betrekking tot de workshop/evenement.

Persoonsgegevens die verzameld worden zijn:

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Opleiding

Verwerking 

 1. Edulab houdt zich bij het verwerken aan de op de Edulab van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Edulab heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over verwerking van persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming van de HvA-medewerker.
 3. Edulab beperkt de toegang tot de persoonsgegevens tot Edulab-medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot persoonsgegevens die deze medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Edulab zorgt voor een volledige instructie van de betreffende HvA-medewerker over de omgang met persoonsgegevens.
 4. Edulab verleent de nodige medewerking aan de HvA-medewerker met betrekking tot verzoeken door een betrokkene omtrent diens gegevens.
 5. Edulab houdt de verkregen persoonsgegevens geheim en verplicht medewerkers en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding.

Toepasselijkheid en looptijd 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens die door Edulab wordt gedaan op basis van de registratie.
 2. Deze algemene voorwaarden treedt in werking op de datum waarop de workshop/evenementregistratie van kracht wordt en eindigt op het moment dat Edulab geen persoonsgegevens meer onder zich heeft die in het kader van de registratie zijn verstrekt.

Beveiligingsmaatregelen

 1. Edulab zorgt voor voldoende beveiliging en passende technische en organisatorische maatregelen om verlies en onrechtmatige verwerkingen van de persoonsgegevens te voorkomen. Edulab doet dit in lijn met algemene voorwaarden van het hostingsbedrijf TransIp.
 2. De HvA-medewerker is gerechtigd een audit bij Edulab uit te voeren of een rapport op te vragen om te bepalen of het verwerken van de persoonsgegevens aan de wet en de afspraken voldoet. Edulab verleent hieraan de nodige medewerking.
 3. Indien blijkt dat de genomen maatregelen bijstelling behoeven, worden in overleg de te nemen maatregelen vastgesteld.

Datalekken 

 1. In geval van een ontdekking van een mogelijk datalek zal Edulab de HvA-medewerker hierover informeren binnen 24 uur via edulab.fbe@hva.nl en de nodige informatie verstrekken.
 2. Na de melding van een datalek zal Edulab de HvA-medewerker op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek en de nodige maatregelen treffen om de omvang van het datalek te beperken en te beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen.
 3. De HvA-medewerker draagt zelf de verantwoordelijkheid om indien nodig het datalek te melden bij de toezichthouder of betrokkenen te informeren. Edulab onderneemt hierin geen actie.

Aansprakelijkheid 

 1. Edulab is aansprakelijk voor alle schade en nadeel geleden door het niet nakomen van de wet en de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, voor zover dit is ontstaan door toedoen van Edulab.
 2. Edulab is aansprakelijk voor een aan HvA-medewerker opgelegde bestuurlijke boete door de toezichthouder als de geleden schade het gevolg is van nalatig handelen door Edulab.
 3. De HvA-medewerker is niet aansprakelijk voor aanspraken van betrokkenen of andere personen en organisaties waar Edulab de samenwerking mee is aangegaan of waarvan Edulab persoonsgegevens verwerkt, als dit het gevolg is van nalatig handelen door Edulab.

Bewaartermijn

 1. De persoonsgegevens die Edulab bewaart in het kader van de opdracht zullen na verstrijken van de wettelijke bewaartermijn (30 dagen) en /of op verzoek van de HvA-medewerker door Edulab worden vernietigd.
 2. Eventuele achter gebleven persoonsgegevens zal op een zorgvuldige en veilige manier vernietigd worden.

Contact
Als u contact wilt opnemen met Edulab over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens.

Data Beheerder

Richard Kragten

Wibautstraat 3b

1091GH Amsterdam

r.kragten@hva.nl