Docenten van de faculteit Business en Economie kunnen projectvoorstellen indienen om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren met de inzet van technologie. Voor elk project is 60 tot 100 uur beschikbaar. Projectvoorstellen moeten worden afgestemd met de adviseur onderwijsvernieuwing en ingediend worden bij de opleidingscommissie. De opleidingscommissie beoordeelt de voorstellen aan de hand van een beoordelingskader.

Zie het document Projectvoorstel-onderwijsvernieuwing-met-technologie voor het proces, het aanvraagformulier en de beoordelingscriteria.

Hieronder staan voorbeelden van goedgekeurde projectaanvragen uit 2020.