Deze werkvorm behoort tot de tweede categorie: ontwerpen van effectieve klassendiscussie, activiteiten en taken die bewijs van leren opleveren.

Live Quizzes

Wil je inzicht krijgen in de onderwerpen waar nog extra aandacht aan geschonken moet worden in de les, houd dat een Live Quiz met je klas. Of gebruik de Live Quiz om de discussie omtrent een stelling of onderwerp op gang te brengen.

Met tools als Kahoot, Mentimeter of Interactive Presentations kun je eenvoudig en op een speelse manier de quiz live in de (online) klas uitvoeren.

Quiz in Brightspace

Wil je dat studenten hun eigen kennisniveau kunnen toetsen? Bijvoorbeeld na het lezen van een artikel of kijken van een kennisclip of ter voorbereiding van een les of een tentamen. Of wil jij als docent inzicht krijgen in het kennisniveau van je studenten? Gebruik dan Quizzes in Brightspace. Studenten kunnen buiten de les om, op het moment dat het hen uitkomt, de Quiz maken. Als docent heb je inzicht in de prestaties van je klas, de individuele student, en de resultaten op vraagniveau. Quizzes ondersteunt een groot aantal vraagtypen en biedt ook de mogelijkheid om hints in te stellen. Gesloten vragen kunnen automatisch worden beoordeeld en van feedback worden voorzien.