Deze werkvorm is geschikt om theorie door studenten te laten verwerken tijdens de les.

Het kan in de plaats van een college in de ‘ virtual classroom’ .

De werkvorm kan ook gebruikt worden als blijkt dat een klas het huiswerk in de vorm van bestudering van theorie niet heeft uitgevoerd.

Is ook geschikt voor relatief moeilijk te bestuderen stof.

Stap 1.

Je deelt als docent de stof (of het hoofdstuk(ken) op in min of meer zelfstandig te bestuderen eenheden of paragrafen. Vervolgens deel je de klas op in even zoveel groepen van 3- 4 studenten.

Stap 2.

De stof wordt verdeeld over de verschillende groepen.

Groep 1 bijvoorbeeld paragraaf 1

Groep 2 paragraaf 2 enz.

De studenten bestuderen samen de stof en bespreken met elkaar wat ze gelezen hebben. Ieder maakt voor zichzelf een kort verslag met de hoofdpunten

Stap 3

In deze fase worden de groepen zodanig verdeeld dat een lid van groep 1 en 2 en 3 enz. bij elkaar zitten. Alle leden van de groep hebben een deel van de stof bestudeerd. Alle leden samen vertegenwoordigen de totale stof.

Stap 4

De groepsleden vertellen elkaar aan de hand van hun gemaakte aantekeningen wat de kern van het bestudeerde deel is. De andere studenten stellen vragen totdat het voor iedereen duidelijk is. Te beginnen met paragraaf 1, vervolgens 2 enz.

Eventuele overblijvende vragen worden ingebracht bij de docent.