Grofweg is het toetsproces te verdelen in 3 tijdsvlakken:

 • Voor de toets
 • Tijdens de toets
 • Na de toets

Hieronder zie je een schematische weergave van het totale toetsproces.

Voor de toets

 • De docenten bedenken hoe het tentamen er uit moet zien (constructie, vraagsoorten, met/zonder proctoring).
 • De docenten voeren de vragen in in TestVision Online. (Let op: casusteksten worden in de toets zelf ingevoerd, bij de blokintroductie). Laat de vragen controleren door een collega-docent en zet de vragen op de status Approved.
 • De docent stelt de toets samen (voegt de vragen toe, zet deze op de juiste plek, voert evt. een casustekst in) en past de instructietekst aan (naam tentamen, tentameninformatie en toegestane hulpmiddelen). Er staat al een lege toets klaar.
 • Het tentamen in TestVision wordt gecontroleerd door minimaal 1 collega-docent (de vier-ogen check) en eventueel nog aangepast.
 • De docent publiceert de toets en stuur het digitaal geleidebiljet op naar de toetsorganisatie. Informatie over de aanleverdata etc. kun je vinden op de A-Z lijst op MijnHvA (lemma Tentameninformatie voor docenten).
 • De toetsorganisatie controleert het tentamen nogmaals aan de hand van het aangeleverde digitaal geleidebiljet en informeert de studenten.
 • De toetsorganisatie zet de afname klaar, zodat studenten de toets kunnen maken.

Tijdens de toets

 • De toetsorganisatie draagt zorg voor de toetsafname en helpt de studenten bij problemen.
 • Studenten kunnen via LiveChat contact opnemen met de toetsorganisatie.
 • Tijdens de afname is de docent bereikbaar voor de toetsorganisatie voor eventuele vragen.

Na de toets

 • De toetsorganisatie koppelt de docenten die gaan nakijken aan de toets.
 • Docenten kijken de toets na. Let op: alleen de open vragen moeten handmatig worden nagekeken.
 • De toetsorganisatie legt de resultaten vast en stuurt de voorlopige resultaten toe in een Excelfile.
 • De toets wordt geanalyseerd door de docent en bij de invul-vragen moet er worden gecontroleerd welke antwoorden ook goed moeten worden gerekend.
 • De docent herijkt de resultaten indien nodig. De toetsorganisatie kan een nieuwe lijst met resultaten genereren.
 • De docent publiceert de cijfers in SIS.
 • Pas de vragen aan die herijkt moesten worden in TestVision Online.
 • De toetsorganisatie kan een centrale inzage voor je regelen.