Bekijk de webinar van SURF: Binding met de nieuwe lichting studenten 

Interessant artikel van Kappe met vele praktische tips: Studentsucces eerstejaars HO: sociale en academische binding #hoedan?