Toolgids

Edulab biedt docenten voor verschillende onderwijsdoelen een breed scala aan onderwijstools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al door docenten is vastgesteld. Welke onderwijstool geschikt is voor jouw onderwijsdoelstelling zie je in de toolgids. Hier vind je informatie over de tool en hoe je deze kan inzetten in je onderwijs. Uiteraard helpen we je bij het op een juiste manier inzetten van deze tools in jouw onderwijs.

Klik op de tool voor meer informatie.

Bij activerend onderwijs zijn studenten letterlijk actief aan het werk met de leerstof. Bijvoorbeeld door:

 • de inhoud actief te verbinden aan voorkennis
 • actief en gericht te oefenen op bepaalde vaardigheden
 • kennis toe te passen bij het oplossen van problemen

Video

Activerend onderwijs

Animatievideo’s maken

Activerend onderwijs

Screencast met SnagIt

Activerend onderwijs

Kennisclips maken

Video’s maken met Camtasia

Interactieve video

Stemtools

Interactieve lessen met Kahoot

Interactieve lessen met Mentimeter

Interactieve lessen met Socrative

Peer review en toetsing

Quizes

​Toetsvragen door studenten

Formatieve toetsing

Peer review

Serious gaming

Edumundo

Digitaal toetsen gaat over de inzet van ICT in het proces van toetsen of beoordelen. ICT kan niet alleen ingezet worden bij het afnemen van toetsen (via een computer, mobiel of ander device) maar in vrijwel alle fasen van de toetscyclus. Er kunnen zowel summatieve als formatieve toetsen online worden afgenomen.

Summatieve toetsing

Digitaal toetsen TestVision

Formatieve en summatieve toetsing

Toetsen van Wiskunde

Summatieve toetsing

Digitaal nakijken met Gradework

Summatieve toetsing

Voortgangsbewaking stage- en afstudeerproces

Samenwerkend leren verwijst naar een onderwijssituatie waarbij studenten de verantwoordelijkheid delen om in interactie met elkaar taken met een gemeenschappelijk doel of eindproduct uit te voeren. In de praktijk wordt samenwerkend leren vaak verward met samenwerken. Er is echter een verschil tussen beide. Bij samenwerkend leren ligt de focus op de inhoud / de leerstof, bij samenwerken ligt de focus meer op het proces / de samenwerking. Er is geen strikte scheiding tussen beide, maar het is zowel voor jezelf als voor de studenten belangrijk om te weten waar de focus ligt bij een samenwerkingsopdracht; op de inhoud, op het proces of beide.

Samenwerkend leren

Peer review

Samenwerkend leren

Video pitches peer feedback

Samenwerkend leren

Slim samenwerken

Samenwerkend leren

Collaboratieve tekst-analyse

Samenwerkend leren

Digitaal prikbord

Samenwerkend leren

Discussion Forum

Samenwerkend leren

Quizes in Socrative

Online Surveys

Concept mapping

Interactieve content

Socrative

Met Socrative maak je interactieve formatieve toetsen of een quiz​​. Ook kun je een poll maken om de les interactiever te maken. De vragen verschijnen op het device van de student. De tussenstand bij een quiz of test is te zien op het scherm van het docentenaccount en deze kun je natuurlijk zichtbaar maken op het smartboard. Bij de quiz, die op socrative space-race wordt genoemd, kunnen de studenten hun raketje bij het geven van goede antwoorden vooruit zien gaan. Deze optie is heel interessant vanwege het spelelement omdat groepjes studenten tegen elkaar 'strijden'. Studenten in een groepje werken samen om zo tot het correcte antwoord te komen. Dit sluit aan bij Team-Based Learning, een werkvorm die zich uitstekend leent voor blended learning.

Aan de slag

 • Ga naar www.socrative.com
 • Maak een account aan (als je dat al hebt, log je in als ‘teacher’)
 • Klik op ‘manage quizzes’
 • Klik op ‘create quizzes’
 • Je kunt per vraag kiezen uit multiple choice of uit open vragen.
 • Bij multiple choice formuleer je de vraag en kun je verschillende antwoord opties geven.
 • Je kunt aangeven wat het goed antwoord is. Dit hoeft niet.
 • Als je klaar bent bewaar je de quiz onder een eigen quiznaam.

De studenten gaan met hun eigen device naar www.socrative.com, klikken op student login en voeren daar het nummer van je digitale klaslokaal in.

Discussion Forum

In Brightspace kun je een Discussion Forum aanmaken. Het online discussieforum is een schriftelijke asynchrone communicatietool. Iemand start de discussie met een vraag of stelling, en anderen kunnen daarop reageren. Bijdragen aan het forum gebeuren schriftelijk en de deelnemers hoeven niet tegelijkertijd in het forum aanwezig te zijn. Dit heeft als voordelen dat forumdeelnemers zullen nadenken over de formulering van hun inbreng en dat zij daarvoor ook de tijd hebben. Dit verhoogt de kwaliteit van de bijdragen.

Rol docent
Hoe gedraag je je als docent in een online discussie? Is het goed om juist actief mee te doen, of is wat meer terughoudendheid geboden? De ervaring leert dat voorzichtigheid is geboden. Als een docent zich in de discussie opstelt als de grote autoriteit, blijkt de discussie meteen dood te slaan. De drempel om nog iets bij te dragen wordt dan voor de studenten te hoog.

Aan de slag

In een literatuurstudie naar protocollen in online discussies vonden Zydney et al. (2012) een positief verband tussen het gebruiken van heldere protocollen en de kwaliteit van de discussie en kennisconstructie. Richtlijnen over wanneer studenten moeten bijdragen, hoe vaak en hoe lang die bijdragen moeten zijn helpen de studenten bij het voeren van de discussie. Wanneer je een Discussion Forum wilt inzetten kun je contact opnemen met je Blended Learning Consultant.

H5P

H5P maakt het makkelijk om digitaal lesmateriaal te creëren, delen en bestaande bestanden aan te passen. Met H5P is iedereen in staat interactieve beleving toe te voegen aan het lesmateriaal. Deze tool is te gebruiken op zowel computer als tablet als smartbord. Met H5P kunnen interactieve videos gecreëerd worden, presentaties, spellen, advertenties en meer.

De documentatietool en presentatietool geven interessante mogelijkheden om informatie voor te stellen, terwijl de andere soorten interactieve content meer focussen op het inoefenen. Hierbij zijn er veel mogelijkheden om feedback te voorzien bij foutjes. Bovendien is er ook een integratie van ‘appear in’: een eenvoudige webinar tool om elkaar online te ontmoeten. Verder kan je in H5P multiple choice vragen, quiz, interactieve video met bijhorende oefeningen ontwikkelen. Je kan op korte termijn oefeningen maken waarbij het voor cursisten ook in een aangename layout wordt getoond.

Voorbeeld van een interactieve video.

Voorbeeld van versleep de woorden: sleep de woorden naar de juiste plaats.

Aan de slag

H5P: Een account aanmaken

Ga naar de website van H5P en klik rechts bovenin op ‘Create free account’. Vul nu alle gevraagde gegevens in en je account is aangemaakt.

H5P: Content maken

– Stap 1: Klik rechts boven op ‘Login’ en login met je account.

– Stap 2: Klik nu op ‘Create new content’.

Je kunt content van H5P embedden in je Brightspace course.

Op de website van H5P staat de documentatie voor het aanmaken van de verschillende content. Mocht je ondersteuning nodig hebben kun je contact opnemen met je Blended Learning Consultant.

SnagIt

Met Snagit neem je kiekjes van je scherm. Daarna pas je deze plaatjes gemakkelijk aan en deel je ze online. Wil jij anderen laten zien wat er allemaal op jouw computer gebeurt, dan is Snagit wellicht het programma dat je zoekt.

Met een druk op de knop leg je het beeld dat je op de monitor ziet vast. Dit doe je door het gehele venster te selecteren of met de muis het kader aan te geven dat je gaat vereeuwigen. Wil je het allemaal wat meer accentueren, dan voeg je pijlen of tekst toe. Sla de afbeelding op in vele verschillende formaten of stuur het direct het wereldwijde web op. Snagit is makkelijk in het gebruik en alle screenshots die je op deze website ziet, zijn dan ook met dit programma gemaakt.

Niet alle functies in Snagit zijn voor iedereen van belang. Er zijn veel effecten die het programma op fotobewerkingssoftware als Photoshop doen lijken. Echter, zoek je een compleet grafisch pakket, dan is Photoshop simpelweg beter.

Aan de slag

Je kunt SnagIt vinden in de Software Center op je computer. Heb je ondersteuning nodig? Vraag dan je Blended Learning Consultant.

Padlet

Padlet is een gratis, Nederlandstalige, makkelijk te gebruiken digitaal prikbord (muur) waarop je dingen kunt plaatsen en delen. Je krijg een muur en daarop kun je naast geschreven tekst ook foto’s, video’s, linkjes en bestanden plaatsen. Vervolgens kun je je muur op verschillende manieren delen om het inzichtelijk te maken of om er samen op te werken. Padlet heeft zowel een (gratis) algemene account als speciale accounts voor leerlingen en docenten.

Aan de slag

Je kunt inloggen op https://nl.padlet.com/.

Eenmaal op je prikbord dubbelklik je ergens en vervolgens kun je meteen je eerste ‘digitale post-it’ plaatsen. Je kunt een titel, tekst en verschillende type bijlage toevoegen. Deze bijlagen woorden wanneer mogelijk meteen visueel weergegeven (afbeelding van website, foto, filmpje etc.), wat het duidelijker en visueel aantrekkelijker maakt. Eenmaal geplaatst kan een post-it altijd bewerkt worden, waardoor een muur altijd dynamisch blijft.

Zie hier voor informatie over Padlet.

Wil je ondersteuning of een korte demo over Padlet? Neem dan contact op met je Blended Learning Consultant.

MindManager

MindManager is een tool waarmee onder andere conceptmaps en mindmaps gemaakt kunnen worden. Het is een grafisch instrument dat gebruikt wordt om kennis te structureren. Een concept map bijvoorbeeld is een visuele weergave van begrippen (concepts) en hun onderlinge relaties. De links in een concept map kunnen gelabeld of niet gelabeld zijn en er kan een richting aangeven zijn. Inspiration maakt het op een gebruiksvriendelijke manier mogelijk om dit soort visuele weergaven te maken.

Hoe kun je concept mapping toepassen in de les?

De structuur van een concept map is erg afhankelijk van de context waarin ze gebruikt worden. Studenten kunnen alleen een concept map maken, maar het leereffect is groter als studenten gezamenlijk een concept map maken. Wanneer studenten samen een concept map maken, bevordert dit het samenwerkend leren. Dit sluit ook aan bij de theorie van het sociaal-constructivisme.

Hieronder vind je een kort stappenplan voor het inzetten van concept mapping in de les:

 1. Breng in kaart of het onderwerp wat je wilt gebruiken wel aansluit bij de voorkennis van de studenten.
 2. Leg aan de studenten uit wat een concept map is en hoe je deze maakt.
 3. Bedenk een Focus Question: een bepaald probleem of vraag waar de concept map bij moet helpen. Op deze manier creëer je gelijk een context en een structuur voor de concept map.
 4. Identificeer de kernconcepten die op jouw concept map van toepassing zijn. Meestal zijn dit tussen de 15 en 25 concepten.
 5. Identificeer de relaties tussen de kernconcepten.
 6. Maak een ‘skeleton map’. Dit is half ingevulde concept map en helpt de student op weg tot het voltooien van de concept map.
 7. Laat de studenten op een flip-over een concept map maken. Met post-its kunnen ze makkelijk de concepten verschuiven.
 8. Op de concept map moeten de student ook de relaties (cross-links) tussen de concepten zoeken en definiëren. Het is belangrijk dat de studenten weten dat alle begrippen aan elkaar gerelateerd zijn. Op dit niveau is de student al bezig met synthese en evaluatie.
 9. Als laatste werken de studenten hun concept map uit in MindManager om het resultaat vast te leggen en er op een ander moment er weer verder mee te kunnen.

Tips & tricks

 • Als studenten moeten samenwerken bij het maken van de map, stimuleert dit betekenisvol leren op verschillende manieren: studenten kunnen begrippen en de relaties tussen deze begrippen aan elkaar uitleggen en erover discussiëren.
 • Concept mapping kan ook duidelijk maken welke onderwerpen de studenten moeilijk vinden. Als docent kun je dan meer aandacht besteden aan deze onderwerpen.

Aan de slag

De HvA heeft een brede licentie op MindManager en de tool is te vinden in de Software Center.

Bij vragen of ondersteuning neem dan contact op met je Blended Learning Consultant.

Wat is Qualtrics?

Qualtrics is online survey software dat het eenvoudig maakt om online vragenlijsten te ontwerpen en af te nemen. Met Qualtrics kun je makkelijk onderzoek doen doordat er de mogelijk is om veel verschillende vraagtypen te stellen, daarnaast zijn de resulaten overzichtelijk en makkelijk bij te houden.

Handig om te weten

 • Qualtrics is webbased. Je kunt de tool dus altijd en overal gebruiken.
 • Je kunt de data gemakkelijk online publiceren, of direct opslaan in SPSS of Excel. Ook kun je de data op een aantrekkelijke manier rapporteren.

Waarom Qualtrics?

Hoewel er veel  websites zijn waarmee je vragenlijsten kunt maken is Qualtrics het beste geschikt voor onderwijs en professionele doeleinden. De mogelijkheden zijn toegespitst op het doen van onderzoek en de vragenlijsten hebben een professionele, simpele look.

Aan de slag

De faculteit FBE heeft een brede licentie op Qualtrics.

 1. Qualtrics is te benaderen via https://hva.eu.qualtrics.com/
 2. Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met je Blended Learning Consultant.

FeedbackFruits - Collaboratieve tekst-analyse

FeedbackFruits is een tool die kan worden gebruikt binnen Brightspace. FeedbackFruits bestaat uit meerdere tools en een van die tools is collaboratieve tekst-analyse om specifieke lees- en kijkvragen mee te geven bij studiemateriaal.

Wat is collaboratieve tekst-analyse?

In een collaboratieve tekst-analyse kun je samen met je studenten teksten online analyseren. Studenten (en docent) werken samen in hetzelfde document. Zowel studenten als docenten kunnen stukken tekst selecteren en er direct een vraag over stellen of een discussie opstarten. Teksten worden hierdoor beter gelezen en discussies gaan sneller de diepte in dan wanneer een losstaand discussieforum gebruikt wordt.

Didactische meerwaarde

Door de inzet van online tools voor collaboratieve tekst-analyse worden studenten geholpen bij het analyseren van literatuur. Doordat studenten samen aan tekst-analyses werken, is er meer tijd over voor verdieping tijdens colleges.

Daarnaast worden studenten actiever betrokken bij de les. Dit verhoogt hun motivatie. Tenslotte heb je als docent meer zicht op het lees- en leerproces van studenten.

Aan de slag

 1. Deze tool is te benaderen vanuit Brightspace, echter staat de tool nog niet standaard aan.
 2. Neem contact op met je Blended Learning Consultant voor het configureren van deze tool in Brightspace.

OnStage

OnStage helpt onderwijsinstellingen bij de coordinatie, de voortgangsbewaking en borging van de stage-, afstudeer- en minorenprocessen. Door meer transparantie in deze processen te combineren met digitale dossiervorming en accreditatiebestendige verslaglegging, verhoogt OnStage de kwaliteit en het rendement van het onderwijs.

Waarom OnStage?

De student:

 • Eenvoudig online zoeken en solliciteren naar leuke stageopdrachten
 • Uitwisselen van ervaringen met andere studenten
 • Meertalig beschikbaar
 • Gemakkelijk online inleveren van stagedocumenten
 • Duidelijk stappenplan met opdrachten

De onderwijsinstelling:

 • Eenvoudig matchen van student aan leerbedrijf
 • Automatisch digitale dossiervorming t.b.v. begeleiding en accreditatie
 • Transparante begeleiding en beoordeling richting het werkveld en studenten
 • Schoolbrede flexibele invoering mét behoud van opleiding specifieke begeleiding
 • Professioneel relatiebeheer richting leerbedrijven
 • Heldere rapportage voor CvB en management

Voorbereiding en matching

Hoe zorgt u ervoor dat de match tussen de student en de stageplaats meteen goed is? Met OnStage kan de stagecoordinator, maar ook de student zelf, geschikte stageplaatsen zoeken en matchen, passend bij de leerdoelen van de student.

De stageperiode

In OnStage is het begeleidingsproces flexibel in te richten. Door middel van een stappenplan doorlopen de student, de docent en de bedrijfsbegeleider eenvoudig de gehele stageperiode. Per activiteit wordt vastgelegd wie deze uitvoert en welke informatie in het studentdossier vastgelegd wordt.

Beoordeling

Met OnStage is het ook mogelijk om de werkstukken en verslagen digitaal in te leveren. Zo beschikt u als onderwijsinstelling altijd over een actueel dossier van de student dat vervolgens beoordeeld kan worden.

Evaluatie

Met de evaluatiemodule binnen OnStage kunt u eenvoudig de tevredenheid van bijvoorbeeld de student, de docent of het stagebedrijf meten. De resultaten hiervan worden real time verwerkt in het studentendossier en zijn direct beschikbaar ten behoeve van managementrapportages.

Dossiervorming

Met OnStage heeft u altijd en overal inzicht in de actuele voortgang van stage- en afstudeerprocessen van uw studenten. OnStage helpt u bij het opbouwen van accreditatiewaardige studentendossiers. Het bewaakt de hele documenten- en communicatiestroom van begin tot eind en signaleert direct eventuele afwijkingen. Zo heeft u alle verslagen, documenten en stagecontracten overzichtelijk op één plaats beschikbaar.

Aan de slag

Edulab biedt workshops aan en ondersteuning bij de inrichting van OnStage. Neem contact op via je Blended Learning Consultant.

Edumundo

Managementgames/businessgames bieden een praktische online ervaring, waarin teams een fictief bedrijf runnen. In een veilige omgeving, waar fouten maken is toegestaan. Ervaar de motiverende competitiestrijd tijdens een introductieweek, training, (inter)nationale competitie, afsluitende projectopdracht of als onderdeel van een collegevak.

Zie hier voor meer informatie.

Aan de slag

Neem contact op via je Blended Learning Consultant voor meer informatie en/of een demo.

Mentimeter

Mentimeter is een online polling- en presentatietool waarmee je respons ophaalt bij studenten. Je legt studenten vragen en stellingen voor, waar ze anoniem op kunnen reageren via hun telefoon of laptop. De uitslag is direct zichtbaar, waardoor je hier meteen op in kunt spelen tijdens het college.

Mentimeter helpt om:

 • meningen en vragen van studenten op te halen in en buiten het college.
 • studenten actiever te betrekken en opnieuw te prikkelen: Mentimeter zorgt voor afwisseling in een college.
 • te testen hoeveel kennis studenten al bezitten over een bepaald thema en of studenten nog bij zijn met hun kennis.
 • studenten beter voor te bereiden op het college door hen voorafgaand aan het college een polling te laten maken.
 • groepsdiscussies te bevorderen. De resultaten van de polling zijn direct zichtbaar, waardoor je deze kunt gebruiken om discussies mee te starten.
 • studenten anoniem te laten antwoorden. Zo krijgen ook de stillere studenten een stem.

Aan de slag

Op de website van Mentimeter vind je de Engelstalige handleiding van Mentimeter. Uiteraard kun je contact opnemen met je Blended Learning Consultant voor eventuele ondersteuning.

Kahoot

Kahoot! is een webtool waarmee heel snel een quiz, discussie of peiling gehouden kan worden in de klas. De leerlingen gaan met hun eigen device naar kahoot.it en voeren daar de game-pin in. Voor iedere activiteit genereert Kahoot! een nieuwe game-pin. De vragen verschijnen niet op de device van de leerling, maar op het scherm in de klas. Op hun device zien de leerlingen alleen de symbolen van de antwoorden die op het scherm te zien zijn; door hier binnen de tijd op te klikken wordt er antwoord gegeven. Voor iedere vraag kan ingesteld worden hoeveel bedenktijd er is. Ook is het mogelijk om afbeeldingen en filmpjes toe te voegen aan de vragen. Wanneer alle leerlingen hun antwoord gegeven hebben, of de tijd om is, verschijnt er een overzicht van de gegeven antwoorden. Het is daarna aan de leraar om de volgende vraag te kiezen. Op deze manier bepaalt de leraar het tempo van de les en is er ruimte om de vragen te bespreken met de klas. Er kan dan bijvoorbeeld persoonlijk gevraagd worden naar de argumenten achter de antwoorden.

Aan de slag

 1. Ga naar https://kahoot.com/
 2. Maak een account aan door op 'Sign Up' te klikken
 3. Kies voor een Teacher account.
 4. Je kunt de gratis versie gebruiken. Wil je Kahoot! Plus gebruiken neem dan contact op met je Blended Learning Consultant.
 5. Edulab heeft geen accounts maar kan wel informatie geven omtrent de aanschaf van een licentie.
 6. Vervolgens kun je quizes, polls en discussions aanmaken. Zie de Kahoot Handleiding voor meer informatie.

 

Brightspace Quiz

In Brightspace kan een Quiz op verschillende manieren gebruikt worden, een paar voorbeelden zijn:

 • Ter voorbereiding op een les: Als je als docent wil toetsen of deelnemers het voorbereidingsmateriaal begrijpen, kan je een Quiz inzetten. Met de resultaten uit de Quiz kan je eventueel je lesinhoud aanpassen. Je kan er  bijvoorbeeld ook voor kiezen je les te differentiëren op basis van de resultaten.
 • Ter voorbereiding van de eindtoets: Je kan studenten laten oefenen met te toetsen stof, door een Quiz klaar te zetten die hen de mogelijkheid biedt meerdere malen te toetsen.
 • Adaptief leren: Je kan de aangeboden onderwijsmaterialen laten afhangen van het behaalde resultaat op een Quiz in middels Release Conditions. Bijvoorbeeld dat voor studenten met een hoge score extra verdiepingsmateriaal wordt ontsloten, terwijl deelnemers met een lage score juist dezelfde leerstof (mogelijk in een ander jasje) krijgen aangeboden.

Aan de slag

 1. In Brightspace kun je gebruik maken van je Sandbox om te oefenen met het maken van een quiz.
 2. In Brightspace heb je ook toegang tot de Online training course. Daar in vind je uitgebreidere informatie over het maken van een quiz.
 3. Edulab biedt workshops aan. Kijk in de agenda wanneer een volgende workshop wordt aangeboden of neem contact op met je Blended Learning Consultant.

Camtasia

Met Camtasia kun je kort gezegd schermopnames maken en video’s bewerken. Bij een schermopname worden je handelingen op je laptop of computer opgenomen en kun je ze later weer afspelen als instructie aan anderen. Bewerken houdt niet alleen in dat je beelden kunt knippen en fragmenten kunt verplaatsen, maar ook dat je effecten kunt toevoegen, zoals animaties, tekstannotaties, educatieve visuals, onderschriften en muziek.

Als input gebruik je de inhoud van bestaande PowerPointpresentaties, YouTube-filmpjes of websites. En die combineer je met zelf opgenomen beelden uit je camera of smartphone. Via je webcam neem je je eigen gezicht op en voeg je zo je instructie toe. Om te testen of leerlingen de inhoud van je video hebben gesnapt, kun je interactieve quizvragen toevoegen, zoals: waar/onwaar-, multiple choice- of open vragen. Wanneer je video klaar is, kun je het via Brightspace of Mymediasite delen met anderen.

Camtasia vereist geen specifieke voorkennis; je kunt meteen aan de slag. Het is te gebruiken voor blended en inverted learning (flipped classroom), ofwel vormen waarbij de lesstof vooraf digitaal wordt verstrekt en discussies in de klas plaatsvinden.

Klik hier voor de uitgebreide specificaties.

Aan de slag

De HvA heeft een beperkt aantal licenties voor Camtasia. Neem contact op met je Blended Learning Consultant voor meer informatie.

Edulab biedt ook workshops aan. Kijk in de agenda of neem contact op om een workshop in te plannen.

Wat is Slack?

Slack is een slimme communicatie app (of ook wel een gepimpte chat-tool á la Skype e.d.) die helpt efficiënter te werken en minder te mailen. Slack is speciaal ontworpen voor teams die slimmer willen samenwerken.

Wat kun je met Slack?

Slack is een innovatieve, slimme messaging app waarin je niet alleen 1-op-1 kunt chatten met collega’s, maar ook snel binnen projectgroepen, afdelingen of kantoren kunt communiceren. Slack werkt daarvoor met de zogenaamde ‘channels’. Simpel aan te maken en overzichtelijk weergegeven. De makers hebben nagedacht over hoe teams zo snel mogelijk kunnen schakelen. Zo kun je in de app makkelijk bestanden via drag & drop en links met elkaar delen en bestaat er een app voor zowel mobiel als desktop.

Aan de slag

 1. Ga naar https://slack.com/
 2. Klik op Sign-in
 3. Maak een workspace aan door op 'Create a new workspace' te klikken
 4. Voer je emailadres in. Je krijgt een 6-cijferige code per mail toegestuurd die je op de website moet invoeren.
 5. Geef je team een naam.
 6. Geef een projectnaam op.
 7. Voeg emailadressen toe of skip deze stap om een invitation-link te maken
 8. Je maakt een invitation-link door in je workspace naar 'channel settings' te gaan.
 9. Klik op 'Invite new member to join'
 10. klik op 'Invite a new person to your workspace'
 11. Maak een invitation link en stuur die naar je team.

Voor ondersteuning neem je contact op met je Blended Learning Consultant.

Wat is Pitch2Peer?

Pitch2peer is een online “omgeving” waar studenten video’s kunnen uploaden. Pitch2Peer maakt het mogelijk om peer review van presentaties digitaal te doen, onafhankelijk van tijd en plaats. Met Pitch2Peer kunt u uw studenten eenvoudig creatieve video's, blogs, presentaties en meer laten indienen en hen elkaars inzendingen laten beoordelen middels peer review.

Studenten krijgen een aantal pitches toegewezen om van feedback te voorzien, na de feedbackronde komen alle pitches per cursus of werkgroep in een overzicht te staan. De feedback wordt gegeven op basis van criteria en/of vragen.

Aan de slag

De faculteit FMR heeft een licentie op pitch2peer, de faculteit FBE niet. Mocht er interesse in deze tool zijn dan kan er via je Blended Learning Consultant een demo aangevraagd worden. Bij brede interesse wordt bepaald of een licentie aangeschaft kan worden.

Interactive Video met FeedbackFruits

FeedbackFruits is een tool die kan worden gebruikt binnen Brightspace. FeedbackFruits maakt annotaties in tekst en video mogelijk. Studenten en docenten kunnen discussiëren en opmerkingen schrijven over studiemateriaal dat wordt aangeleverd en over ingediende opdrachten.

Met Interactive Video is het mogelijk de betrokkenheid van studenten bij de stof te verhogen door het aanbieden van video’s met geïntegreerde vragen en discussieonderwerpen. Met deze tool kun je videomateriaal uploaden en aanbieden aan studenten, zoals bijvoorbeeld kennisclips. Bij de video’s kunnen discussieonderwerpen en oefenvragen toegevoegd worden om de studenten te begeleiden bij hun voorbereiding op het college. Bijdragen van studenten aan de discussie en hun antwoorden op de oefenvragen kunnen duidelijk maken waarop tijdens het college nadruk gelegd kan worden.

Voor ondersteuning neem je contact op je Blended Learning Consultant.

 

Gradework

GradeWork is specifiek ontwikkeld voor het nakijkproces van summatieve opdrachten in het hoger onderwijs. Daarmee beogen ze jouw werkdruk beheersbaar te houden, en tegelijk de kwaliteit van de beoordelingen te vergroten.

Zo wordt er vooraf gespecificeerd per student wat er ingeleverd moet worden tijdens de opleiding. De docent treft het ingeleverde werk van de student vervolgens automatisch in het dossier van de student aan en kan dit eenvoudig online beoordelen. Ook heeft GradeWork een automatische koppeling met een plagiaat-scanner.

Aan de slag

Wil je ondersteuning of heb je vragen? Neem dan contact op met je Blended Learning Consultant.

Maple TA

Maple TA is een digitaal toetssysteem voor het afnemen van online toetsen. De meerwaarde van het systeem is de aanwezigheid van het onderliggende computer algebra systeem Maple. Hierdoor is het mogelijk om toetsvragen verregaand te parametriseren; niet alleen met getallen, maar ook met plaatjes, dynamische figuren, formules en zelfs met tekst.

Aan de slag

Wil je ondersteuning of heb je vragen over Maple TA? Neem dan contact op met je Blended Learning Consultant.

TestVision Online

Testvison Online is een toetssysteem waarbij je in een beveiligd online platform met veel verschillende vraagvormen kunt werken die elk passende scoringsregels hebben. Vraagvormen die worden aangeboden zijn: verschillende soorten meerkeuzevragen, rangschik-, (hot)match-, invul- (numeriek/tekst), hotspot-, upload- en de open vraag(casus/essay). De verschillende vraagvormen kunnen voorzien worden van kenmerken, multimediale elementen (afbeeldingen, video en audio). Aan de hand van een toetsmatrijs kunnen de verschillende vraagvormen (random) in een toets worden opgenomen.

TestVision is volledig webbased en opgezet vanuit onderwijskundige inzichten. Het wordt vooral gebruikt voor toetsen voor een cijfer (summatief), maar is ook heel geschikt voor oefentoetsen (formatief).

TestVision kan ook gebruikt worden als inleverbox. Je kunt studenten toetsen in laten leveren in deze beveiligde omgeving en de student is dan niet in staat om zijn ingeleverde werk na het toetsmoment weer terug te halen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Brightspace of Gradework).

Aan de slag

Wil je ondersteuning of heb je vragen? Neem dan contact op met je Blended Learning Consultant of met de Contactpersoon Digitaal Toetsen (CDT) van de faculteit.

Peerreview

In het hoger onderwijs wordt er veel gebruik gemaakt van peerreview, een leeractiviteit waarbij studenten elkaar feedback geven. Binnen Brightspace is de peerreview module van FeedbackFruits beschikbaar en is het organiseren van digitaal peerreview heel gemakkelijk.

Bij peerreview lezen studenten producten van elkaar en voorzien zij deze van feedback voor formatieve doeleinden (ten behoeve van het leerproces). Peerreview kan ook summatief dienen, waarbij de feedback mee wordt genomen in de eindbeoordeling, echter werkt feedback het meest effectief wanneer het formatief gebruikt wordt. De bedoeling van peerreview is dat de feedbackontvanger als de feedbackgever leren van de ontvangen en gegeven feedback. Het geven van feedback is een belangrijke vaardigheid die studenten nodig hebben voor in hun latere beroepspraktijk als professional. Daarnaast moet de ontvangen feedback er toe leiden dat een product verbeterd wordt.

De voordelen van peerreview zijn:

 • Meer zicht op zone van naaste ontwikkeling
 • Meerwaarde van verschillende perspectieven
 • Goede aanvulling op de feedback van experts
 • Reflecteren op werk van anderen helpt zelf
Aan de slag
 1. Ga in Brightspace naar jouw Course.
 2. Ga naar Content en kies de map (module) waar de peerfeedback in wil plaatsen.
 3. Klik op 'Existing Activities' en vervolgens op 'External Learning Tools'.
 4. Klik op 'Peerfeedback FBF'.
 5. De activiteit staat nu op de cursuspagina.
 6. Klik op de activiteit om deze te openen en verder in te stellen.
 7. Voor het verder instellen van peerfeedback klik hier.

Optioneel: je kunt een workshop volgen over didactische inbedding FeedbackFruits of een individuele afspraak maken over de mogelijkheden van FeedbackFruits voor jouw onderwijs via je Blended Learning Consultant

Door studenten zelf toetsvragen te laten maken zijn ze op een activerende manier met de lesstof bezig

Wat is Peerwise?

In Peerwise ontwikkelen studenten zelf toetsvragen. Deze vragen kunnen ze met elkaar delen en van feedback voorzien. Het formuleren van vragen stimuleert om dieper over de stof na te denken en daarnaast leren ze de lesstof vanuit verschillende invalshoeken te bekijken door de vragen te beantwoorden.

Hoe kan ik het toepassen?

Peerwise kun je op allerlei manieren gebruiken in je onderwijs, bijvoorbeeld:

 • als voorbereiding op een werkcollege alle studenten een aantal toetsvragen en bijbehorende antwoorden laten ontwikkelen. Tijdens het werkcollege een aantal vragen plenair bespreken en toelichten waarom je deze vragen wel of juist niet in een tentamen zou opnemen.
 • studenten vragen laten ontwikkelen voor een centrale database van de cursus, zodat ze deze kunnen gebruiken als voorbereiding op een toets.
 • studenten feedback laten geven op elkaars vragen door aan te geven of ze de vraag inhoudelijk goed en van voldoende niveau vinden. Wanneer studenten feedback ontvangen op hun vraag, krijgen ze de mogelijkheid om de vraag aan te passen en te verbeteren.

Aan de slag

 1. Maak een ‘instructor’ account aan op https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/. Het duurt twee á drie dagen voordat je instructor account wordt bevestigd door PeerWise.
 2. Maak een cursus aan in PeerWise.
 3. Geef studenten toegang tot je cursus in PeerWise, hoe je dit het snelst doet, kun je vinden in de handleiding.
 4. Tijdens de cursus kun je de ontwikkelde en beantwoorde vragen van de studenten monitoren in PeerWise.

In het kader van een SURF-pilot op het UMC Utrecht en AMC is een video-handleiding ontwikkeld met behulp van screencasts:

In zes video’s komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Account aanmaken
 2. Cursus aanmaken
 3. Wachtwoord reset
 4. Vragen ontwikkelen en beantwoorden
 5. Gemaakte vragen bekijken
 6. Vragen importeren en exporteren

Voor Peerwise is geen licentie noodzakelijk: deze tool is vrij toegankelijk

Heb je vragen? Neem contact met Blended Learning Consultant

.

Mymediasite

Met de Mediasite Desktop Recorder maak je snel en makkelijk opnames van je volledige scherm. Eventueel kun je hierbij ook audio en video opnemen. Al het opgenomen materiaal staat automatisch op jouw eigen MyMediasite alwaar je het materiaal kunt bewerken. Je kunt je video’s gemakkelijk delen op een studiedeel of een andere online locatie, als ze zijn opgenomen met de Mediasite Desktop Recorder en opgeslagen op jouw MyMediasite.

Hoe kan ik het toepassen?

 • Een deel van de kennisoverdracht vindt online plaats, waardoor er tijdens het contactonderwijs meer ruimte is voor verdieping.
 • Kennisclips kunnen gebruikt worden om een gastspreker op afstand aan een cursus toe te voegen.
 • Studenten bekijken de kennisclips in hun eigen tijd, plaats en tempo. Dit kan de motivatie verhogen.
 • Als docent kun je monitoren van welke kennisclips studenten wel en niet gebruik maken en het contactonderwijs hier op aanpassen.
 • Aan een kennisclip kun je ook vragen toevoegen, zodat studenten de kennisclip actief bekijken.

Aan de slag

Het opnemen van een kennisclip gebeurt met de Media Desktop Recorder en de opslag vindt plaats op MyMediaSite. Daarvoor moet je je eerst registreren op hva.mediamission.nl. Hier vind je ook de benodigde software (voor Windows en Mac). Na de registratie, download en installatie koppel je de software aan het geregistreerde account, zodat jouw opgenomen materiaal straks automatisch wordt geüpload.

Stappen

Nu kun je aan de slag. Surf naar jouw MyMediasite. Als je nog niet eerder ingelogd bent, log je eerst in met jouw HvA account. Daarvoor moet je akkoord gaan met het delen van jouw gebruikersnaam en organisatie.

Je geeft eenmalig een weergavenaam en e-mailadres op; die hoef je dus alleen de eerste keer in te voeren.

Je ontvangt een bericht op je e-mailadres om de registratie te voltooien.

Nu ben je echt klaar voor de start. Krijg je geen verbinding met de server? Dan is er een vervelende maar effectieve oplossing: het programma de-installeren en opnieuw de vorige stappen doorlopen.

Voor het opslaan van video’s biedt de HvA hiervoor een videoplatform aan: MyMediasite. Bij fragmenten waarin leerlingen in beeld komen en privacy een rol speelt, is dit een betere keuze dan Youtube of Vimeo.

Stappen

 • Ga naar https://hva.nl/mijnvideo en log in met je HvA-ID.
 • Hier vind je een uitgebreide handleiding voor het werken met de mediasite.
 • LET OP: als je de video wilt delen met externen (gebruikers zonder HvA-ID) vergeet dan niet om:
  • de video onder Visibility op ‘viewable’ te zetten.
  • onder Security de groep ‘everyone’ toe te voegen.
 • Voor ondersteuning neem je contact op met je Blended Learning Consultant.

 

Wat is Vyond?

Vyond is een online programma om animaties te maken. Een animatie is een korte video met getekende poppetjes, objecten of teksten. Het programma biedt de gebruiker poppetjes, plaatjes, templates, bewegingen, muziek en meer aan om zelf animaties mee vorm te geven. Aan de hand van een vooraf opgesteld script wordt er een animatie gebouwd. Het programma biedt vele standaard opties om scènes te maken en daarnaast ook vrijheid en ruimte om eigen plaatjes en muziek te uploaden.

(Vyond was voorheen GoAnimate)

Hoe kan ik het toepassen?

Animaties zet je in wanneer een onderwerp vraagt om visualisatie. De beelden dragen bij aan het overbrengen van de informatie. Ook kan een animatie de informatie ‘aantrekkelijker’ maken om tot je te nemen. Onderwerpen waarover je een animatie kan maken zijn bijvoorbeeld procedures, verhalende thema’s en complexe concepten. Let er wel op dat de informatie niet te diepgaand of gedetailleerd is. Een animatie zal geen college, boek of artikel kunnen vervangen. Animaties dienen meer als een pakkende en korte methode om een onderwerp toe te lichten.

Voor het maken van een animatie (of andere video) is het handig om te werken met een script.

Aan de slag

Wil je graag met animaties aan de slag? Edulab heeft een aantal accounts voor Vyond beschikbaar.

 1. Stuur een mail naar je Blended Learning Consultant waarin je benoemt wanneer je met animaties aan de slag wil en wat je (onderwijs)doel is.
 2. Er zal binnen drie werkdagen contact met je opgenomen worden.
 3. Optioneel: Volg een workshop of maak een individuele afspraak over Vyond en storytelling.
 4. Schrijf een script voor je animatie. Een template hiervoor is op te vragen via de Blended Learning Consultant.
 5. Ontwerp je animatie in Vyond in het 14 dagen ‘free trial’ account. Houd qua tijdsplanning rekening met de feedback die je eventueel van collega’s ontvangt.
 6. Rond je animatie af op de dag(en) dat je account gekoppeld is aan de licentie.