Toolgids

Edulab biedt docenten voor verschillende onderwijsdoelen een breed scala aan onderwijstools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al door docenten is vastgesteld. Welke onderwijstool geschikt is voor jouw onderwijsdoelstelling zie je in de toolgids. Hier vind je informatie over de tool en hoe je deze kan inzetten in je onderwijs. Uiteraard helpen we je bij het op een juiste manier inzetten van deze tools in jouw onderwijs.

Klik op de tool voor meer informatie.

Bij activerend onderwijs zijn studenten letterlijk actief aan het werk met de leerstof. Bijvoorbeeld door:

  • de inhoud actief te verbinden aan voorkennis
  • actief en gericht te oefenen op bepaalde vaardigheden
  • kennis toe te passen bij het oplossen van problemen

Video

Activerend onderwijs

Animatievideo’s maken

Activerend onderwijs

Screencast met SnagIt

Activerend onderwijs

Kennisclips maken

Activerend onderwijs

Screencast-O-Matic

Video’s maken met Camtasia

Interactieve video

Stemtools

Interactieve lessen met Kahoot

Interactieve lessen met Mentimeter

Interactieve lessen met Socrative

Peer review en toetsing

Quizes

‚ÄčToetsvragen door studenten

Formatieve toetsing

Peer review

Serious gaming

Edumundo

Digitaal toetsen gaat over de inzet van ICT in het proces van toetsen of beoordelen. ICT kan niet alleen ingezet worden bij het afnemen van toetsen (via een computer, mobiel of ander device) maar in vrijwel alle fasen van de toetscyclus. Er kunnen zowel summatieve als formatieve toetsen online worden afgenomen.

Summatieve toetsing

Digitaal toetsen TestVision

Formatieve en summatieve toetsing

Toetsen van Wiskunde

Summatieve toetsing

Voortgangsbewaking stage- en afstudeerproces

Samenwerkend leren verwijst naar een onderwijssituatie waarbij studenten de verantwoordelijkheid delen om in interactie met elkaar taken met een gemeenschappelijk doel of eindproduct uit te voeren. In de praktijk wordt samenwerkend leren vaak verward met samenwerken. Er is echter een verschil tussen beide. Bij samenwerkend leren ligt de focus op de inhoud / de leerstof, bij samenwerken ligt de focus meer op het proces / de samenwerking. Er is geen strikte scheiding tussen beide, maar het is zowel voor jezelf als voor de studenten belangrijk om te weten waar de focus ligt bij een samenwerkingsopdracht; op de inhoud, op het proces of beide.

Samenwerkend leren

Peer review

Samenwerkend leren

Video pitches peer feedback

Samenwerkend leren

Slim samenwerken

Samenwerkend leren

Tekst gezamenlijk analyseren

Samenwerkend leren

Digitaal prikbord

Samenwerkend leren

Discussion Forum

Samenwerkend leren

Quizes in Socrative

Online Surveys

Concept mapping