Voorbereiding:  Studenten bestuderen theorie en bekijken een video of kennisclips

Maak twaalf vragen die door bestudering van de stof of het college beantwoord kunnen worden.

De eerste letter van de 12 vragen vormt een woord (Woord heeft relatie met de stof).

Tijdens de les:

Gebruik de ‘ break-out rooms’ om groepjes te maken. Vervolgens mogen de teams de vragen beantwoorden.  Als ze klaar zijn mogen ze gaan puzzelen om het woord te vinden. Het eerste team dat het woord weet (letters op de goede plaats heeft) en de meeste punten heeft gewonnen.

Ieder team begint met 12 punten.  Om de beurt mogen de teams mag om de plaats van een letter vragen.  Dat kost per letter een punt. Foute letters worden een streepje.

Tot slot worden de antwoorden op de vragen besproken en zonodig toegelicht.