Bij individuele casuïstiek worden de studenten aan de slag gezet om zelfstandig te werken aan hun kennis en inzichten. Gebruik deze werkvorm als je studenten aan de slag wil laten gaan voor een individuele opdracht die naderhand gezamenlijk besproken kan worden zodat er uitwisseling is tussen de studenten. Voordeel is dat het opgeleverde stuk een overzicht van het leren van de groep is, met alle voordelen van dien (vragen stellen, verschillen zoeken, etc.). Denk bij het individueel uitwerken aan onderdelen, structuren, principes, wetten of andere individuele bouwstenen die samen een groter geheel vormen. Zie het onderstaande voorbeeld uit een les Celbiologie in het eerste jaar laboratoriumonderzoek:

Kies 1 van de 10 benoemde celstructuren en beschrijf in ieder geval:

 • Hoe deze eruit ziet
 • Waar deze voorkomt
 • Hoe deze opgebouwd wordt
 • 1 extra eigenschap naar keuze

Bonusopdracht  (indien je tijd over houdt): doe hetzelfde voor een 2de celstructuur & benoem de volgende vraag: Waarom verschillende deze structuur zo van elkaar? Waarom is dat ‘nuttig’ voor een cel?

Deze opdracht kan op 2 manieren uitgevoerd worden: synchroon (gedurende de les) of asynchroon (bijv. gedurende de week waarin het onderwerp aan de orde is). In dat laatste geval is het goed om na te denken over het nabespreken van de uitgewerkte onderdelen. Een stimulans is de review die jij expert geeft tijdens een afsluitend klassikaal moment: door aan te geven welke uitwerking accuraat zijn en waar de misconcepten schuilen, leren de aanwezigen van jouw kritische blik én ‘lopen’ ze naar huis met een mooie samenvatting van de lesstof.

Bij deze opdracht is het belangrijk om materiaal beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld een boek, website of kennisclip. Zo voorkom je dat er onnodig tijd en moeite wordt besteed aan niet relevante zaken. Als de stof lastig is, bijvoorbeeld door een lagere voorkennis, dan is het verstandig om voor de start van de opdracht de stof te bespreken tijdens een live sessie. Bij een asynchrone variant zou dit kunnen in een inloopmoment of discussieforum.

Een synchrone uitvoering zou er dan als volgt uit kunnen zien.

 • Docent bespreekt in 15 minuten enkele misconcepties.
 • Aan het einde deelt de docent een url naar een OneDrive (of Google) bestand
 • In dit bestand staan de volgende zaken klaar
  • Toelichting van de opdracht, ook besproken in de sessie
  • Verwijzing naar het beschikbare materiaal (of het materiaal zelf)
  • Individuele pagina’s/slides met daarop een veld waar de student zijn of haar naam kan invullen en voldoende ruimte voor het uitwerken van de opdracht.