Het inzetten van video in het onderwijs biedt het onderwijs vele (nieuwe) mogelijkheden die tot op heden lang niet altijd benut worden terwijl video een krachtig middel is om bijvoorbeeld maatwerk, flexibilisering en personalisering mogelijk te maken. Ook kunnen videobronnen helpen om het onderwijsleerproces aantrekkelijker en effectiever te maken. Het is namelijk mogelijk om onderwijsinhoud met behulp van video te verrijken en authentieker te maken. Het komt bovendien tegemoet aan de wensen van studenten voor wie videomateriaal (Youtube etc.) vaak vanzelfsprekend is geworden en het biedt studenten de mogelijkheid om op eigen tempo, tijd en plaats te studeren.

Bij het blended maken van je onderwijs speelt video (Kennisclips, e-lectures, animaties en webinars) een belangrijke rol. Voor het zelf opnemen van een video(clip) kun je gebruikmaken van verschillende tools te vinden in de toolgids.

Media & Education is het online kennisplatform SURF Special Interest Group ( SIG)  Media & Education. De redactie deelt hier kennis en ervaringen op het gebied van video in het onderwijs. Deze site bevat aan de praktijk getoetste scenario’s voor het gebruik van video in het onderwijs. Kennisclips, flipping the classroom, verrijkte weblectures en pencasts zijn voorbeelden van deze toepassingen.

Wil je advies of ondersteuning bij het inzetten van video in je onderwijs?
Neem dan contact via brightspace.fbe@hva.nl

De HvA beschikt over een Webcollege Studio (LWB). Hier maak je bijvoorbeeld korte filmpjes/flitscolleges van hoge kwaliteit en kun je webinars opnemen.

Wat kun je verwachten?

 • Webcolleges zijn camerabeelden, geluid en presentatiebeelden van onderwijsactiviteiten, die kunnen worden afgespeeld via internet.
 • Opnemen, (basis-)monteren en publiceren (hosting) van hoorcolleges, kennisclips en flitscolleges worden verzorgd door deskundige cameramensen.
 • Webcolleges worden binnen twee werkdagen gepubliceerd, waarna de aanvrager een link naar het webcollege ontvangt. De bewaartermijn is te kiezen bij aanvraag.

Kijk voor prijzen en meer informatie hier.

Mocht je video’s willen opnemen, maar niet in de studio, dan kan het Webcollege team ook op afspraak naar jou toe komen.

Je kunt ook zelf video’s opnemen met Camtasia of Mymediasite. Kijk in de toolgids voor meer info over deze tools. Je kunt aan de slag onder professionele begeleiding vanuit Edulab, bijvoorbeeld via een workshop.

Een kennisclip is een korte video van tussen de vijf en tien minuten dat een specifiek onderwerp behandeld. Een kennisclip heeft hierbij een aantal voordelen tegenover lesopnames. Bij een kennisclip is het immers zo dat er geen ruis aanwezig is, zoals studenten die vragen stellen of een mindere kwaliteit van geluid en beeld. Omdat kennisclips kort en krachtig zijn, is het bovendien duidelijk voor studenten waarover de video gaat. De docent richt zich bij een kennisclip rechtstreeks naar de (kijkende) student, waardoor deze persoonlijker aanvoelt dan een andere video of online materiaal. Tenslotte maakt een goede kennislcip ook gebruik van de specifieke eigenschappen van het medium om informatie aan te bieden op een manier waarop studenten ze diepgaand verwerken.

Je kunt kennisclips gebruiken voor dingen als:

 • ter demonstratie van een praktische vaardigheid:
  Een variant op de kennisclip is de vaardighedenclip. Dit is een korte video waarin een welbepaalde vaardigheid wordt gedemonstreerd. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een klinische vaardigheid of het uitvoeren van een laboratoriumproef. Deze laatste soort clip kan onder meer ingezet worden ter voorbereiding van een practicum.
 • als ondersteunend studiemateriaal bij moeilijke leerstof
  Kennisclips kunnen gebruikt worden om een bepaald stuk leerstof waarvoor vaak herhaling nodig is, uit te leggen. Voor complexe processen of abstrace begrippen kunnen visuele voorstellingen helpen om ze beter te begrijpen (bijv. werking van het lichaam, processen die spelen op de energiemarkt, …). Studenten kunnen de clips permanent online herbekijken en gebruiken als extra studiemateriaal bij het verwerken van deze moeilijke stukken leerstof.
 • om het oplossen van oefeningen te modelleren
  In een kennisclip kan de lesgever ook modelleren hoe een bepaald probleem of een oefening opgelost wordt. Dit soort kennisclips kan ingezet worden om aan een grote groep studenten tegelijk een antwoord te bieden op vaak voorkomende (individuele) vragen.
 • als een (groeps)opdracht voor studenten
  Aan studenten kan gevraagd worden een of meer kennisclip(s) te maken over een stuk leerstof. Wanneer studenten zelf aan de slag gaan met leerinhouden, draagt dit bij tot een diepere verwerking van deze inhouden.

Animaties zet je in wanneer een onderwerp vraagt om visualisatie. Een animatie is een korte video met getekende poppetjes, objecten of teksten.  De beelden dragen bij aan het overbrengen van de informatie. Ook kan een animatie de informatie ‘aantrekkelijker’ maken om tot je te nemen. Onderwerpen waarover je een animatie kunt maken zijn bijvoorbeeld procedures, verhalende thema’s en complexe concepten.

Let er wel op dat de informatie niet te diepgaand of gedetailleerd is. Een animatie kan geen college, boek of artikel vervangen. Animaties dienen meer als een pakkende en korte methode om een onderwerp toe te lichten.

Vyond is een tool waarmee je animaties kunt maken. Een uitgebreide beschrijving van Vyond vind je in de toolgids.