Begin liever met voorbeelden van werk dan met rubrics om studenten te laten zien wat de bedoeling is (Wiliam & Leahy, 2019). Het gebruik van rubrics is binnen de HvA de laatste jaren steeds meer toegenomen. Het kost veel tijd om goede rubrics te ontwikkelen, maar ze zijn wel tijdseffectief bij het beoordelen en het geven van (tussentijdse) feedback (Jensen, 2008, Willis, 2010). Gebruik bij zelf- en peer assessment kan studenten helpen om meer inzicht te krijgen in de niveaueisen. Consistent gebruik in onderwijs, zowel bij formatieve toetsen als summatieve tentamens, kan bijdragen aan de verbetering van de toetskwaliteit en van het studiesucces.

Op het moment dat studenten hun eerste stappen zetten in het verwerven van nieuwe kennis of vaardigheden, is het effectief om te werken met voorbeelden. Zo’n voorbeeld kan een uitgeschreven uitwerking van een oefening zijn, de leraar die de nieuwe vaardigheid demonstreert, of concrete voorbeelden bij een abstract begrip. Belangrijk daarbij is om de genomen stappen te verklaren, samen met de achterliggende principes. Stimuleer studenten ook om voorbeelden zelf te proberen verklaren en te vergelijken. Dat geeft studenten inzicht in wat zij gaan leren en waarom.

  • Gebruik uitgewerkte voorbeelden die uitleggen hoe een oefening wordt opgelost.
  • Demonstreer een nieuwe vaardigheid aan je studenten.
  • Illustreer de leerstof met concrete voorbeelden.