De Hogeschool van Amsterdam zet binnen het onderwijs de komende jaren in op ‘blended learning’. In het instellingsplan staat: “Het onderwijs krijgt meer een blended learning-karakter: het wordt voor een deel onafhankelijk van tijd en plaats dankzij internet.”

Blended learning gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. IT-tools zoals kennisclips en e-modules worden niet toegevoegd aan het onderwijs als extra voorziening, maar kunnen de traditionele vormen van contactonderwijs en zelfstudie versterken. De student kan, tijd en plaats onafhankelijk, een groot deel van de kennis en inzicht verwerven door zelfstudie (zelfstandig en in groepsverband). Het contactonderwijs draagt bij aan verdiepende discussies, toepassing van kennis, training van vaardigheden en inzicht en bespreking van complexe onderdelen. Deze vorm van blended learning wordt ook wel de ‘flipped classroom‘ genoemd.