Voor aanvang van de les deelt de docent het onderwerp van de les in het gesprekken venster van Virtual Classroom of Teams. De docent vraagt aan de studenten om op te schrijven wat zij over dit onderwerp willen leren. Dit kunnen zij doen door te reageren op het bericht dat de docent heeft geschreven. Bij de start van de les pakt de docent er enkele willekeurige reacties bij. Belangrijk hierbij is dat de studenten ook inzicht krijgen in elkaars leervragen. Als docent is het goed om de leervragen, naast de voorbereidde lesstof, aan bod te laten komen tijdens de lessen.

Online tools

Virtual Classroom Chat

MS Teams gesprekken