Deze werkvorm is bruikbaar als je een groep van vijftien of meer studenten wil laten discussiëren over een aantal thema’s of casussen. Zorg dat je ongeveer een thema of casus hebt per vijf studenten. Maak even zoveel kamers aan, zoals hierboven bij de break out rooms is uitgelegd. Koppel aan iedere kamer een thema en selecteer voor ieder kamer een student die daar de voorzitters- en notuleerrol heeft. Informeer deze student over het thema en de werkwijze. Die werkwijze is als volgt.

De studenten die je nog niet hebt aangewezen, deel je in in groepjes. Ieder groepje bezoekt een kamer en praat hier onder leiding van de voorzitter een van tevoren vastgestelde tijd (bijvoorbeeld tien minuten) over het thema. Daarna verhuizen de groepjes naar de volgende kamer. Alleen de voorzitters blijven in hun kamer. Zij kunnen de nieuwe groep informeren over de inzichten van de vorige groep, zodat er op de ideeën kan worden voortgebouwd.

Belangrijk bij deze werkvorm is de logistiek. Het handigst is om voor de studenten een rooster te maken, waarin de tijdslots staan en bij ieder tijdslot de link naar de kamer. Je kunt ook de voorzitters de taak geven de tijd te bewaken en die link in de chat te delen. Overigens luistert de tijdsbewaking niet zo nauw: als er opeens een nieuwe groep binnenkomt, is dat een signaal voor de oude groep om te verkassen.