De studenten krijgen de opdracht een wiki-pagina over een bepaald onderwerp te schrijven. Hiervoor mogen zij alle informatie die zij op het internet of via andere bronnen kunnen vinden gebruiken. De studenten schrijven een tekst van tenminste 1 A4 welke zo op Wikipedia gepubliceerd zou moeten kunnen worden. Belangrijk is, dat studenten ook passende plaatjes zoeken en belangrijke begrippen doorlinken naar de daarbij horende Wikipediapagina. Ook het vermelden van bronnen is erg belangrijk. Let wel: de studenten mogen geen gebruik maken van de bestaande Wikipediapagina bij het opstellen van hun pagina. Achteraf kunnen de studenten wel en kijkje nemen op de bestaande Wikipediapagina en deze vergelijken met door hen opgestelde pagina.