In de online cursus Zoeklicht leer je stapsgewijs hoe je op een slimme en snelle manier informatie kunt vinden. De cursus bestaat uit verschillende niveaus, van beginner tot gevorderd. Ook is er een aparte APA-module waarbij je alles leert over bronverwijzing, citeren, parafraseren en literatuurlijsten volgens de APA-methode. Nieuw is de online module over de Leidraad voor Juridische auteurs.

De online cursus Zoeklicht is opgenomen in Brightspace, de digitale leeromgeving van de HvA. Als HvA-docent kun je daar de cursussen volgen.Met het klikken op de onderstaande link kom je direct op de juiste pagina waar je je kunt aanmelden voor één of meerdere curssusen.

Naam cursus Doelgroep Onderwerpen Tijdsduur
Zoeklicht Basis Eerstejaars ·        Stapsgewijs informatie vinden

·        Zoektermen bedenken

·        Internetbronnen en databanken gebruiken

·        Gevonden informatie beoordelen

·        Het juist opnemen van informatie in je verslag

± 1 uur
Zoeklicht Gevorderd Tweedejaars en hoger –          Een onderwerp bedenken en afbakenen

–          Hoofd- en deelvragen formuleren

–          Effectief informatie zoeken

–          Geschikte bronnen selecteren en gebruiken

–          Beoordelen van informatie op relevantie en betrouwbaarheid

–          Verwerken van informatie in je verslag

± 1 uur
Zoeklicht APA Alle niveaus ·        Naar bronnen verwijzen in je tekst

·        De verschillen tussen citeren en parafraseren

·        Het maken van een literatuurlijst

± 45 minuten
Zoeklicht Leidraad Alle niveaus –          hoe je een verwijzing maakt naar je bron in de tekst zelf of in een voetnoot;

–          wat het verschil is tussen citeren en parafraseren;

–           wanneer en hoe je een literatuurlijst maakt.

± 45 minuten

https://misc-courses.mijnhva.nl/nl?slug=bib&_ga=2.119275465.1199726511.1613035720-920527424.1613035720#/